Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı, 1990 yılında merhum işadamı İbrahim Cevahir ve arkadaşları tarafından; “Milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek ile ülkemizin iktisadi gelişmesine, tabii kaynakların muhafazasına, Milli Eğitimin muasır medeniyetler seviyesine ve insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla kurulmuştur.

Vakfın hali hazırda 2 binin fevkinde faal üyesi bulunmakta olup, bugüne kadar yüze yakın milli ve milletlerarası toplantı,seminer, sempozyum ve konferanslara ev sahipliği yapmıştır. Vakfımız bünyesinde eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında yürütülen faaliyetler vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulmakta olup; eğitim, kültür, sanat, spor ve lisan alanlarında 48 farklı kurs verilmekte, kurslarımıza 1500’e yakın kursiyer katılmaktadır.

Vakfımız bünyesinde 200 öğrenciye ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora seviyesinde karşılıksız burs verilmektedir.

8 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu 9 bin metrekare kapalı alanı ile tesisimiz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için; kültür, sanat ve tabiatın insanlığın ortak malı olduğu zihniyetinden hareketle, ülkemizin bu manadaki değerlerini yeryüzü ölçeğindeyükseltmek amacı ile;

  • Türk mizah kültürünü ortaya koyan derlemeler yapılmasına ve yayınlatılmasına,
  • Milli folklorun özüne bağlı kalarak korunmasına ve inkişafına,
  • Türk kadınının fıtri ve toplum yapısından kaynaklanan meselelerin çözümü için araştırmalar yapılmasına,
  • Şehit asker ve polis ailelerine nakdi ve ayni yardımlarda bulunulmasına,
  • Turizmin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapılmasına,
  • Çevre koruma ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunulmasına öncülük eder.

Milletlerarası düzeyde FAO, UNEP, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlarla müşterek teşebbüslerde bulunmayı amaç edinen Karadeniz Vakfı, gerektiğinde bu kuruluşlarla ülkedeki çevreci çalışmalarında öncülük yapar.

Çevre Bakanlığı ile Bakanlığın teklif, tavsiye ve onayı doğrultusunda çalışmalarda bulunur. KEİB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve benzeri uluslararası anlaşma ve konferanslar çerçevesinde, hükümetin ya da Dışişleri Bakanlığı’nın tanıdığı mevzuat mucibince hükümetler dışı bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalara katılır gayelerine uygun katkıda bulunur.

Vakfımız devletimizden hiç bir maddi yardım beklemeden kendi öz kaynakları ve imkanlarıyla yoluna devam etmektedir.