Vakıf Senedi

Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakıf; Milli kültürel değerleri korumak, milli eğitimin çağdaşlaşması, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, etnik ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir anlayışa sahiptir. Bu husustan dolayı; milli folklorun özüne bağlı çalışmalar yapmak, Türkiye Cumhuriyetinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımlarını gerçekleştirmek, çevre duyarlılığını toplumsal yapıya aşılanması için global (UNEP, FAO, Dünya Bankası vb.) ve yurtiçi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vb.) kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak, milli güvenliğimizi sağlayan asker, polis veya şehit ve gazilerimize nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak, kabiliyetli ve maddi imkanlardan mahrum lise, yüksek okul, üniversite, enstitü ve akademi öğrencilerine burs vermek, Karadeniz bölgesinin gelişimi için ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek, bölgelerarası ekonomik farklılıkların giderilmesi için bilimsel çalışmak yapmak ve desteklemek, vakfın amacına uygun yazılı, görsel ve internet tabanlı yayınlarda bulunmak, medeni, ticaret ve borçlar hukuk çerçevesinde işletmeler açmaktır.

Aşağıdaki Vakıf Senedimize ve Vakıf Yönergemizi Okuyabilirsiniz

Vakıf Senedi