Kuruluş ve Amaçları

Milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine, doğal kaynakların korunmasına, milli eğitimin çağdağlaşmasına, insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve uygar bir toplum yapısının ırk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak oluşumuna yardımcı olarak, toplumsal dayanışma ve demokrasinin bir yaşam biçimi olmasını sağlamaktır.

  • Türk mizah anlayışını ortaya koyan derlemeler yapar, yaptırır ve bunları yayınlar, yayınlatır.
  • Milli folklorun özüne bağlı kalarak korunmasına ve gelişmesine çalışır.
  • Kültürün özüne bağlı kalarak milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapar.
  • Türk Kadınının doğal ve toplumsal yapıdan kaynaklanan sorunlarının çözümü için araştırmalar yapar, yaptırır.
  • Şehit, asker ve polis ailelerine nakdi ve ayni yardımlarda bulunur.
  • Ülkenin tanıtımı için yurt içi ve ilgili kuruluşlardan izin alarak yurt dışı çalışmalarda bulunur. Turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar yapar.
  • Eğitim, öğretim, sağlık ve spor tesisleri kurar, çalıştırır, gereğinde aynı amaçlı tesisleri kiralar, tüm spor dallarında sporcular yetiştirir, ulusal ve uluslar arası spor yarışmalarına katılır, sporun kitlelere yayılmasını sağlar
  • Bölgeler arası ekonomik farklılıkların giderilmesi için bilimsel çalışmalar doğrultusunda önerilerde bulunur, yardımcı olur
  • Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik lokal, lokanta, misafirhane, konferans ve spor salonları, kütüphane gibi yada tümünü kapsayan tesisler kurar veya kiralar, kiraya verir, işletir, işlettirir.
  • Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal varlığı ve hakka sahip olabilir. Sahip olduklarını satabilir, devir ve feragat edebilir, kiralıya bilir, bunların gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.