KARADENİZ VAKFI

KARADENİZ VAKFI

Karadeniz Eğitim, Kültür & Çevre Koruma Vakfı

KARADENİZ VAKFI

KARADENİZ VAKFI

Karadeniz Eğitim, Kültür & Çevre Koruma Vakfı

Kuruluş ve Amaçları

Milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine, doğal kaynakların korunmasına, milli eğitimin çağdağlaşmasına, insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve uygar bir toplum yapısının ırk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak oluşumuna yardımcı olarak, toplumsal dayanışma ve demokrasinin bir yaşam biçimi olmasını sağlamaktır.


Daha Fazla Bilgi...

Faaliyetler

Kültür ve Spor Faaliyetlerimiz
  • 320 Mutlu Öğrenci
  • 10 Eğitim Faaliyetleri
  • 30 Eğitim Gönüllüsü
  • 2 Vakıf Ormanı

GENÇLİK MECLİSİ BAŞVURU FORMU